En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Helse Midt-Norges forskningspris til Rune Aakvik Pedersen

Stipendiat og lege Rune Aakvik Pedersen ved AFE Trondheim ble i dag på Helse Midt-Norges forskningskonferanse i Kristiansund tildelt Helse Midt- Norges forskningspris. Prisen består av et Diplom og 150 000 kr. Prisen ble tildelt av Brukerutvalgets leder Snorre Ness. Rune, som fortiden er på et forskningsopphold i Cambridge, deltok via Skype.

Foto: Rune Aakvik Pedersen (privat)

I sin begrunnelse nevnte Ness at forskningsprosjektet setter oppmerksomheten på oppfølgingen av en viktig pasientgruppe, med fokus på retningslinjer og overganger i helsetjenestene. 

Rune formidlet i sin takketale at han følte på en ekstra stor ydmykhet og en ekstra sterk inspirasjon for videre arbeid, fordi prisen kommer fra brukerne. I phd-prosjekt har Rune identifisert pasientene i sykehusene for så å følge dem over i allmennpraksis, noe som gir en god posisjon for å undersøke blant annet overganger i helsetjenestene. Prosjektet ser på hvordan oppfølgingen faktisk foregår og identifiserer elementer av betydning for oppfølgingen slik som kompleksitet og kommuniksjon. Rune avsluttet med å takke Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU som representerer hans akademiske tilknytning, og Aure rehabiliteringssenter som har nominert han til prisen.

Stikkord: ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp