En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Deltakelse på kurs og konferanser

Seminar om genetiske selvtester

11. desember arrangerte Bioteknologirådet, Forbrukerrådet, Norsk forening for allmennmedisin et frokostseminar om genetiske selvtester. Du kan se video fra seminaret her. Henrik Vogt, fastlege og forsker ved AFE Trondheim satt i panelet – og hadde følgende innlegg: Fra Fastlegens perspektiv Ellers i panelet satt: Asbjørg Stray-Pedersen: Hva er en gentest og hva kan de fortelle? […]

Les videre »

Forskningsnettverket «Palliasjon i primærhelsetjenesten

Forskningsnettverket «Palliasjon i primærhelsetjenesten

AFE Trondheim var vertskap når 14 stipendiatene og forskerne fra ulike deler av landet møtes 12. og 13. desember 2018 for å diskutere forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten. Allmennmedisinsk Forskningsfond har bidratt med prosjektmidler, og møtet var det første i det nye forskningsnettverket «Palliasjon i primærhelsetjenesten». Gruppen tar sikte på å møtes igjen i mars […]

Les videre »

AFE seminar 8.november 2018

AFE seminar 8.november 2018

Stipendiater og seniorforskere ved AFE Trondheim avviklet sitt halvårlige seminar 8.november. På programmet stod presentasjon av alle pågående forskningsprosjekter, samt noe dypere diskusjon av noen utvalgte prosjekter; denne gangen diskuterte vi prosjektene «Livshistorier og Fedme» og  «Livshistorier – anliggende for fastlegen?» Det var også en gjennomgang av AFE sine nettsider – og mulighet til å […]

Les videre »

God oppslutning om Allmennmedisinsk Universitetsmøte på Levanger 1.- 2.11.2018

God oppslutning om Allmennmedisinsk Universitetsmøte på Levanger 1.- 2.11.2018

NTNU arrangerte i år Allmennmedisinsk Universitetsmøte på Levanger 1. – 2. 11. 2018. Det ble god oppslutning med over 50 påmeldte fra de fire universitetene.   Første del av møtet foregikk i HUNT sine lokaler, og programmet inneholdt både nytt fra hvert studiested og  litt om nasjonal og internasjonal fagutvikling, før forsamlingen fikk informasjon om […]

Les videre »

Allmennleger på Fedmeforskningsdagene i Bodø 2018

Allmennleger på Fedmeforskningsdagene i Bodø 2018

Norsk forening for fedmeforskning arrangerte sin årlige konferanse «Fedmeforskningsdagene»  i Bodø 18.-19.10.2018. Et av årets hovedtema var dypere årsaker til fedmeutvikling. Linn Getz og Anna Luise Kirkengen innledet med foredragene «Livserfaringer – biologi – kropp; et akademisk puslespill» og «Traumatiske innskrifter – tegn, tekst og tolkning». Steinar Krokstad ved HUNT forskningssenteret, snakket om forekomst av […]

Les videre »

NTNU godt representert under Primærmedisinsk uke 2018

Primærmedisinsk uke (PMU) har vært arrangert i snart 30 år og er en viktig kurs- og møtearena for leger og medarbeidere som arbeider i primærhelsetjenesten. PMU arrangeres hvert 2. år i Oslo (motsatt år av Nidaroskongressen) og hovedkomitéen er oppnevnt av Allmennlegeforeningen (AF), Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam). I år ble […]

Les videre »

Rune Aakvik Pedersen fikk forskningspris på Primærmedisinsk uke 2018

Rune Aakvik Pedersen fikk forskningspris på Primærmedisinsk uke 2018

Stipendiat Rune Aakvik Pedersen ved AFE Trondheim fikk pris for beste frie foredrag presentert under forskningsdagen på Primærmedisinsk uke 2018, i Oslo. Prisen deles ut av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU).  Tittelen på foredraget er: «Stroke follow-up  primary care, a prospective cohort studyon guidelines adherence» og finnes her. Forskningsprosjektet har tittelen «Oppfølging av pasienter med hjerneslag i allmennpraksis» […]

Les videre »

Sterk allmennmedisinsk deltagelse på konferansen Preventing Overdiagnosis 2018

Sterk allmennmedisinsk deltagelse på konferansen Preventing Overdiagnosis 2018

To av keynote-foreleserene ved den internasjonale kongressen  Preventing Overdiagnosis har tilknytning til AFE Trondheim. Henrik Vogt holdt foredrag om Big Data og overdiagnostikk (Overdiagnosis 2.0), mens Halfdan Petursson snakket om status i risikomedisinen knyttet til hjerte-kar-sykdom (Overdiagnosis in Risk Prevention). Linn Getz hadde sammen med Stefan Hjørleifsson og Iona Heath en workshop om «Good doctoring: […]

Les videre »

Møte i Nordic Risk Group 2018 – Styrsö, Sverige

Møte i Nordic Risk Group 2018 – Styrsö, Sverige

Det årlige møtet i Nordic Risk Group var denne gang lagt til den vakre skjærgården i Styrsö like utenfor Gøteborg. 16 medlemmer fra Norge, Sverige, Island og Finland deltok på samlingen som strakte seg fra 3.-5.mai. Fra AFE Trondheim deltok Irene Hetlevik. Linn Getz, Johann Sigurdsson, Bente Prytz Mjølstad, Hálfdán Pétursson og Margrét Ólafía Tómasdóttir.  […]

Les videre »

Kurs om MUPS på Allmennmedisinsk våruke 2018

Kurs om MUPS på Allmennmedisinsk våruke 2018

Allmennmedisinsk våruke 2018  var i år lagt til Tønsberg og gikk av stablen 23. til 27. april. I tillegg til NFAs årsmøte og  AFs landsrådsmøte  var det et innholdsrikt faglig program med bl.a. kurs innen helsepolitikk, praktiske ferdigheter, grunnkurs A og D. Anna Luise Kirkengen og Henrik Vogt fra AFE Trondheim holdt begge foredrag på […]

Les videre »

Topp