En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Stikkord: forskning

Behov for forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten

av 26. august 2020 i Mediebidrag
Behov for forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten

Anne Fasting, leder av Nasjonalt Forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten , har sammen med flere av medlemmene i nettverket skrevet om behovet for forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten i en kronikk i Dagens medisin: «For å møte utfordringene om valgfrihet, hjemmetid og hjemmedød, må det satses både i primærhelsetjenesten – der pasienten oppholder seg – […]

Les videre »

PraksiNett allerede populært blant forskere

av 15. juni 2020 i Ukategorisert
PraksiNett allerede populært blant forskere

PraksisNett, en infrastruktur for allmennmedisinsk forskning for å rekruttere fastleger og pasienter, ble etablert i 2018. Interessen har økt og mange prosjekter står allerede i kø for å få bruke praksisnett til datainnsamling. Prosjekter står i kø til studier med fastlege-data (Legeforeningens nettsider) Per juni 2020 er det 85 praksiser som har signert, så da […]

Les videre »

Forskningsnettverket PRIMORE

Forskningsnettverket PRIMORE

De fem sentrene for omsorgsforskning, sammen med den Allmennmedisinske forskningsenhet ved NORCE, Norwegian Research Centre, og European Forum for Primary Care har fått midler fra Norges forskningsråd til å etablere forskningsnettverket, PRIMORE – (PRImary care Multi-prOfessional REsearcher network). Formålet med nettverket er å styrke internasjonaliseringen av norsk forskning på primærhelse og omsorg, og drive fram […]

Les videre »

Ny infrastruktur for allmennmedisinsk forskning

av 29. januar 2019 i Tidsskriftsartikkel

Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten (PraksisNett) rekrutterer nå legesentre fra hele landet. I den forbindelse har ledelsen for PraksisNett skrevet en artikkel i Tridsskriftet. Du finner lenken HER. Egil Fors fra AFE Trondheim er leder av PraksisNett Midt (NTNU) og sammen med Pål Jørgensen arbeider han med å rekruttere legesentre fra Midt-Norge. PraksisNett vil gjøre det mulig […]

Les videre »

AFE seminar 8.november 2018

AFE seminar 8.november 2018

Stipendiater og seniorforskere ved AFE Trondheim avviklet sitt halvårlige seminar 8.november. På programmet stod presentasjon av alle pågående forskningsprosjekter, samt noe dypere diskusjon av noen utvalgte prosjekter; denne gangen diskuterte vi prosjektene «Livshistorier og Fedme» og  «Livshistorier – anliggende for fastlegen?» Det var også en gjennomgang av AFE sine nettsider – og mulighet til å […]

Les videre »

God oppslutning om Allmennmedisinsk Universitetsmøte på Levanger 1.- 2.11.2018

God oppslutning om Allmennmedisinsk Universitetsmøte på Levanger 1.- 2.11.2018

NTNU arrangerte i år Allmennmedisinsk Universitetsmøte på Levanger 1. – 2. 11. 2018. Det ble god oppslutning med over 50 påmeldte fra de fire universitetene.   Første del av møtet foregikk i HUNT sine lokaler, og programmet inneholdt både nytt fra hvert studiested og  litt om nasjonal og internasjonal fagutvikling, før forsamlingen fikk informasjon om […]

Les videre »

Allmennleger på Fedmeforskningsdagene i Bodø 2018

Allmennleger på Fedmeforskningsdagene i Bodø 2018

Norsk forening for fedmeforskning arrangerte sin årlige konferanse «Fedmeforskningsdagene»  i Bodø 18.-19.10.2018. Et av årets hovedtema var dypere årsaker til fedmeutvikling. Linn Getz og Anna Luise Kirkengen innledet med foredragene «Livserfaringer – biologi – kropp; et akademisk puslespill» og «Traumatiske innskrifter – tegn, tekst og tolkning». Steinar Krokstad ved HUNT forskningssenteret, snakket om forekomst av […]

Les videre »

NTNU godt representert under Primærmedisinsk uke 2018

Primærmedisinsk uke (PMU) har vært arrangert i snart 30 år og er en viktig kurs- og møtearena for leger og medarbeidere som arbeider i primærhelsetjenesten. PMU arrangeres hvert 2. år i Oslo (motsatt år av Nidaroskongressen) og hovedkomitéen er oppnevnt av Allmennlegeforeningen (AF), Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam). I år ble […]

Les videre »

Topp