En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Tredje møte i Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

Tredje møte i Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten fant sted 4. og 5.november 2019 i Trondheim. Mange gode faglige diskusjoner om palliativ plan, pårørendes erfaringer, hjemmedød. forhåndssamtaler og mye mer. Det var omlag ti stipendiater og forskere som deltok på samlingen. Nettverket har planer om å presentere nettverket på Landskonferansen i palliasjon 2020.

Neste møte i nettverket er planlagt 16. og 17.mars i Trondheim. Interesserte kan melde seg til leder Anne Fasting, anne.fasting@ntnu.no.

Fra vesntre; Katrine, Cheneso, Anne Kristine, Anne Sofie, Anne F, Anett, Lillian og Bardo, alle medlemmer i nettverket

Stikkord:

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp