En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Nidaroskongressen 2019

Årets Nidaroskongress er den 16. i rekken, arrangeres i Trondheim og samler leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten fra hele landet til faglige kurs, samt trivelige sosiale arrangement uka igjennom. Allmennmedisinmiljøet fra NTNU bidro til flere kurs på kongressen.

Emnekurset «Helhetlig helseforståelse» ble ledet av Irene Hetlevik og Anna Luise Kirkengen fra AFE Trondheim, og både Linn Getz og legestudentene Ida F Gundersen og Elin Stranden, bidro med foredrag. Kurset har fått svært god omtale og ble arrangert for 2.gang, og settes trolig opp igjen til neste år på Primærmedisinsk uke 2020.

Ida og Elin presenterer fra sin hovedoppgave om
Livshistorier og fedme
Foto: Linn Getz

På dagskurset Legen og medarbeideren som samlet både leger og helsesekretærer, hadde Bente Prytz Mjølstad et foredrag om Kommunikasjonsprinsipper. «Tønderopprøret» bidro også med et innlegg denne dagen ved universitetslektorene Harald Sundby og Finn Høivik.

Forskningsdagen gikk av stablen torsdag og ble arrangert av NTNU (Bjarne Austad, Bente Mjølstad) og UiTø (May-Lill Johansen). Det var 20 presentasjoner av allmennmedisinske forskningsprosjekter med stor bredde i tema. Stipendiatene Anne Fasting, Marianne Rønneberg og Cheneso Moumakwa presenterte sine phd-prosjekter

Cheneso, Anne og Marianne presenterer på Forskningsdagen prosjekter som «alle trenger fastlegen»
Foto: Bente Mjølstad

En komite ledet av Anna Luise Kirkengen, leder i AFU, vurderte alle presentasjoner/prosjekter og delte ut to priser. AFU-prisen gikk til Juan Carlos Aviles Solis fra AFE Tromsø for presentasjonen «Prevalence and diagnostic value of wheezes and crackles in the general population».

Reisestipendet fra AMFF gikk til Nilam Shakeel for phd-prosjektet «Depressive symptomer i svangerskap og etter fødsel, betydningen av etnisitet, integrering og fysisk aktivitet«

Anders Forsdahls minnepris ble delt ut av Nasjonalt senter for distriktsmedisin og gikk i år til Rolf Martin Tande, mangeårig stabil allmennlege/fastlege og kommuneoverlege/samfunnsmedisiner i Masfjorden. I begrunnelsen ble det blant annet trukket frem hans sentrale rolle i etablering av stillinger for allmennleger i spesialisering (ALIS), som nå er utrulling i stor skala nasjonalt.

Rolf Martin Tande holder sitt prisforedrag på Forskningsdagen

Praksisnett hadde stand på kongressen (Egil Fors og Pål Jørgensen) og holdt i tillegg et innlegg på Forskningsdagen.

Praksinett Midt holder innlegg på Forskningsdagen

Sist men ikke minst, fikk Linn Getz Nidarosprisen 2019 (se annen omtale på bloggen)

Stikkord: , , ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp