En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Bente Prytz Mjølstad

Nye kriterier for fibromyalgi

av 28. september 2020 i Tidsskriftsartikkel
Nye kriterier for fibromyalgi

De nye fibromyalgi-kriteriene (FM2016) har endret hvordan fibromyalgi kan forstås, diagnostiseres og behandles og er nå tilgjengelige på norsk for både klinisk diagnostikk og forskning.  Valideringsartikkelen med Egil Fors og Anne Helvik fra ISM som første- og sisteforfattere ble publisert i Scandinavian Journal of Pain nylig. En viktig endring med FM2016-kriteriene er at de endrer selve […]

Les videre »

Debatt om gode tiltak for å forebygge og behandle overvekt

av 28. september 2020 i Mediebidrag
Debatt om gode tiltak for å forebygge og behandle overvekt

Denne måneden har det vært debatt om hva som er gode tiltak for å forebygge og behandle overvekt. Forekomsten av overvekt og fedme har økt sterkt siden 80-tallet. 7 av 10 nordmenn er overvektige. Tall fra den siste HUNT-undersøkelsen (HUNT 4) tyder i midlertidig på at den sterke økningen i fedme har avtatt noe. Her […]

Les videre »

Behov for forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten

av 26. august 2020 i Mediebidrag
Behov for forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten

Anne Fasting, leder av Nasjonalt Forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten , har sammen med flere av medlemmene i nettverket skrevet om behovet for forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten i en kronikk i Dagens medisin: «For å møte utfordringene om valgfrihet, hjemmetid og hjemmedød, må det satses både i primærhelsetjenesten – der pasienten oppholder seg – […]

Les videre »

Ny artikkel om smerteaksept og funksjon

av 24. august 2020 i Tidsskriftsartikkel
Ny artikkel om smerteaksept og funksjon

En ny artikkel med tittelen «Pain Acceptance and its impact on function and symptoms in fibromyalgia» er nylig publisert i Scandinavia Journal of Pain. Førsteforfatter er medisinstudent Synne Flatlandsmo Tangen og artikkelen bygger på hennes hovedoppgave. Veiledere/medforfattere er blant annet Egil Fors, Anne S Helvik ved AFE Trondheim. Tradisjonelt har behandling for kroniske smerter vært […]

Les videre »

«I pasientens historier ligger et potensial til helbredelse»

av 20. august 2020 i Mediebidrag
«I pasientens historier ligger et potensial til helbredelse»

Marianne Rønneberg, stipendiat ved AFE Trondheim og fastlege i Tingvoll, er intervjuet i Utposten om sitt phd-prosjekt «Life experiences and health – a professional concern?». – Det pasientene er opptatt av er alltid relevant – det har preget dem på en eller annen måte. Vi kan ikke bestemme hva som er viktig for pasientene, sier […]

Les videre »

PraksiNett allerede populært blant forskere

av 15. juni 2020 i Ukategorisert
PraksiNett allerede populært blant forskere

PraksisNett, en infrastruktur for allmennmedisinsk forskning for å rekruttere fastleger og pasienter, ble etablert i 2018. Interessen har økt og mange prosjekter står allerede i kø for å få bruke praksisnett til datainnsamling. Prosjekter står i kø til studier med fastlege-data (Legeforeningens nettsider) Per juni 2020 er det 85 praksiser som har signert, så da […]

Les videre »

Palliativ medisin – som egen spesialitet?

av 11. juni 2020 i Mediebidrag
Palliativ medisin – som egen spesialitet?

Anne Fasting, spesialist i allmennmedisin, overlege ved palliativt team i Kristiansund og Molde, og stipendiat ved AFE Trondheim ved NTNU har skrevet kronikk i Dagens Medisin 11.juni 2020 om behovet for å videreutvikle palliative medisin som fagfelt. Utdrag fra kronikken: Palliativ medisin må videreutvikles med et sterkt fagmiljø som kan være spydspiss i kompetanseheving, forskning […]

Les videre »

Bokutgivelse: Rethinking Causality, Complexity and Evidence for the Unique Patient

av 7. juni 2020 i Bokutgivelse
Bokutgivelse: Rethinking Causality, Complexity and Evidence for the Unique Patient

Ny bokutgivelse med bidrag fra AFE Trondheim – se nedenunder. Boka er åpent tilgjengelig på nett – for gratis nedlastning – HER Om boka: This open access book is a unique resource for health professionals who are interested in understanding the philosophical foundations of their daily practice. It provides tools for untangling the motivations and […]

Les videre »

Ny undersøkelse om coronapandemien: Fastlegene sendte bare 1 av 20 pasienter til sykehus

av 7. juni 2020 i Mediebidrag
Ny undersøkelse om coronapandemien: Fastlegene sendte bare 1 av 20 pasienter til sykehus

VG skriver 7. juni 2020 om den siste undersøkelsen til Fastlegeordningen 2.0 som er gjennomført sammen med NTNU og Helseinformatikk. Fastlegene Tor Magne Johnsen og Børge Nordberg har fått allmennpraktiker-stipend for å gjennomføre undersøkelsen, og er til knyttet AFE Trondheim med veiledning av Linn Getz.

Les videre »

Disputas og avhandling om livmorhalsprogrammet

av 16. desember 2019 i Disputas
Disputas og avhandling om livmorhalsprogrammet

Ingrid Baasland, gynekolog og stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie disputerte torsdag 12. desember med avhandlingen: ”CINDERELLA-study Cervical Intraepithelial Neoplasia – detecting relevant lesions – an evaluation of different links in the Norwegian cervical cancer screening program chain Kandidatens veiledere har vært professor Pål Richard Romundstad og førsteamanuensis Gunnhild Åberge Vie, begge NTNU, og overlege Bjørn Hagen, […]

Les videre »

Topp