En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Bente Prytz Mjølstad

Disputas og avhandling om livmorhalsprogrammet

av 16. desember 2019 i Disputas
Disputas og avhandling om livmorhalsprogrammet

Ingrid Baasland, gynekolog og stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie disputerte torsdag 12. desember med avhandlingen: ”CINDERELLA-study Cervical Intraepithelial Neoplasia – detecting relevant lesions – an evaluation of different links in the Norwegian cervical cancer screening program chain Kandidatens veiledere har vært professor Pål Richard Romundstad og førsteamanuensis Gunnhild Åberge Vie, begge NTNU, og overlege Bjørn Hagen, […]

Les videre »

Tredje møte i Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

Tredje møte i Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

Tredje møte i Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten fant sted 4. og 5.november 2019 i Trondheim. Mange gode faglige diskusjoner om palliativ plan, pårørendes erfaringer, hjemmedød. forhåndssamtaler og mye mer. Det var omlag ti stipendiater og forskere som deltok på samlingen. Nettverket har planer om å presentere nettverket på Landskonferansen i palliasjon 2020. Neste […]

Les videre »

Humor og sosial støtte; to av flere mestringsstrategier blant personer med demens

av 5. november 2019 i Tidsskriftsartikkel
Humor og sosial støtte; to av flere  mestringsstrategier blant personer med demens

Anne Helvik er medforfatter på en ny artikkel med tittelen «Balancing the struggle to live with dementia: a systematic meta-synthesis of coping» som nylig er publisert i BMC Geriatics. Personer med demens opplever tap som truer både deres autonomi og evne til å bidra i samfunnet. De har ofte uttalt funksjonstap, og frykt for fremtiden, […]

Les videre »

Grad av multi-morbiditet blant pasienter som har hatt hjerneslag

av 5. november 2019 i Tidsskriftsartikkel
Grad av multi-morbiditet blant pasienter som har hatt hjerneslag

Rune Aakvik Pedersen er førsteforfatter på en nylig publisert studie i BMC Family Practice med tittelen «Stroke follow-up in primary care: a Norwegian modelling study on the implications of multi-morbidity for guideline adherence». Studien har undersøkt graden av multimorbiditet blant pasienter som har gjennomlevd hjerneslag. Forskerne fant at alle pasientene som deltok i studien hadde […]

Les videre »

Nidaroskongressen 2019

Nidaroskongressen 2019

Årets Nidaroskongress er den 16. i rekken, arrangeres i Trondheim og samler leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten fra hele landet til faglige kurs, samt trivelige sosiale arrangement uka igjennom. Allmennmedisinmiljøet fra NTNU bidro til flere kurs på kongressen. Emnekurset «Helhetlig helseforståelse» ble ledet av Irene Hetlevik og Anna Luise Kirkengen fra AFE Trondheim, og både […]

Les videre »

Nidarosprisen 2019 til Linn Getz

Nidarosprisen 2019 til Linn Getz

Professor Linn Getz er verdig vinner av Nidarosprisen 2019. Prisen deles ut til en allmennmedisiner som har gjort en fremragende innsats for utviklingen av faget, særlig når det gjelder utdanning, informasjon og fagutvikling innen allmennmedisinen. Prisen ble utdelt på Nidaroskongressen i Trondheim. Det var fastlege Torgeir Fjermestad, tidligere leder av Nidaroskongressen gjennom mange år, som […]

Les videre »

Kjerstin Elisabeth Tevik disputerte 4. oktober 2019

av 15. oktober 2019 i Disputas
Kjerstin Elisabeth Tevik disputerte 4. oktober 2019

Kjerstin Elisabeth Tevik ved AFE Trondheim, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, disputerte 4.oktober med avhandlingen ”Alcohol consumption and use of drugs with addiction potential in older adults – a population-based study” Tittel på prøveforelesningen (oppgitt emne) var: ”Evidens for alkoholforebygging i primærhelsetjeneste: implikasjoner for behandling og oppfølging av eldre pasienter”. Kandidatens veiledere har vært professor Anne-Sofie Helvik og […]

Les videre »

Helse Midt-Norges forskningspris til Rune Aakvik Pedersen

Helse Midt-Norges forskningspris til Rune Aakvik Pedersen

Stipendiat og lege Rune Aakvik Pedersen ved AFE Trondheim ble i dag på Helse Midt-Norges forskningskonferanse i Kristiansund tildelt Helse Midt- Norges forskningspris. Prisen består av et Diplom og 150 000 kr. Prisen ble tildelt av Brukerutvalgets leder Snorre Ness. Rune, som fortiden er på et forskningsopphold i Cambridge, deltok via Skype. I sin begrunnelse […]

Les videre »

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin – NAFALM

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin – NAFALM

Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin går over tre år – og har som mål å heve kvaliteten på den allmennmedisinske forskningen i Norge. Tre phd-stipendiater fra AFE Trondheim deltok på høstens samling på Leangkollen, sammen med sine veiledere. Stipendat Marianne Rønneberg presenterte poster om sitt prosjekt under tittelen «Understanding the medical relevance of patients’ lifestories […]

Les videre »

Ny nettside: Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

av 13. september 2019 i Mediebidrag
Ny nettside: Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

Nettsiden til Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten er oppe og går. Nettverket ble opprettet i 2018 med midler fra Allmennmedisinsk Forskningsfond, har sin forankring ved AFE Trondheim men inkluderer forskere fra alle deler av landet og med ulik fagkompetanse. Neste møte i gruppa er 4. og 5. november i Trondheim, og interesserte kan kontakte […]

Les videre »

Topp