Bærekraftige bedrifter


Nordea, NTNU, Sparebanken Møre og Wattn inviterer til en formiddag som gjør deg forberedt til å håndtere ESG-kravene som kommer fra kunder, marked og myndigheter.

Nordea, NTNU, Sparebanken Møre og Wattn inviterer til en formiddag som gjør deg forberedt til å håndtere ESG-kravene som kommer fra kunder, marked og myndigheter.

Takk for at du deltok!

Opptak av konferansen finner du her: Konferanse Bærekraftige Bedrifter 2023

 

Presentasjoner 

Mangfoldsledelse som konkurransefortrinn, ved Loveleen Brenna

- VARDs Gender Diversity program – eksempel på mangfoldsarbeid

- Hvorfor og hvordan jobber Nordea med mangfold og inkludering? v/Paal Christian Mossin Gjøen

- Jets sitt arbeid med åpenhetsloven og leverandørkjeden, presentert av Eivind Aas

- Åpenhetsloven i et nøtteskall: hva og hvordan, presentert av Benedicte Bjerknes

- Hvordan har vi i Aalesund Protective Wear håndtert åpenhetsloven?, presentert av Martine Aakre og Bodil Jåtun Molvik

 

ESG på 1-2-3

Fjorårets konferanse handlet mest om E-en (Environmental). I år fokuserer vi på (Social) og  (Governance) og presenterer tema som mangfold og åpenhetsloven.

Vi byr på gode, faglige foredrag om overordnede rammer og teori, men samtidig vet vi at utfordringene ligger i å ta dette inn i hverdagen. Derfor gir vi også på praktiske eksempler fra flere lokale bedrifter innen ulike bransjer. Du får innblikk i deres erfaringer og nyttige tips slik at du kan få et forsprang innen ESG.

Program

 
08.00 – 08.30 Frokost, registrering og mingling.
08.30 – 08.35 Velkommen ved dagens konferansierer Stig Rune Sætre og Finn-Arne Egeness
08.35 – 09.05
 
Mangfoldsledelse som konkurransefortrinn, ved Loveleen Brenna som er daglig leder i SEEMA, senter for mangfoldsledelse
 
09.05 – 09.25
 
VARDs Gender Diversity program – eksempel på mangfoldsarbeid,  presentert av Patricia Larsen (Employer Branding Manager, Vard Group AS) og Andreas Vestnes Nystøyl (Business processes & Quality Assurance coordinator i Vards datterselskap Seaonics), begge fra Vard-konsernet.
09.25 – 09.40 Pause og benstrekk.
09.40 – 09.45
 
Introduksjon ved konferansierene.
 
09.45 – 10.05
 
Hvorfor og hvordan jobber Nordea med mangfold og inkludering? 
presentert av Paal Christian Mossin Gjøen som er mangfolds- og inkluderingsekspert i Nordea Bank. 
10.05 – 10.20
 
Kundene våre stiller sterke krav til oss på bærekraft og mangfold ved Elisabeth Maråk Støle, daglig leder (CEO) fra Seagems Norway.
10.20 – 10.40
 
Sofasamtale med Brenna, Larsen, Gjøen og Støle.
 
10.40 – 10.55 Pause og benstrekk.
10.55 – 11.00
 
Introduksjon ved konferansierene.
 
11.00 – 11.25 Åpenhetsloven i et nøtteskall: hva og hvordan, presentert av Benedicte Bjerknes. seniorrådgiver analyse, bærekraft og ansvarlig næringsliv i Sopra Steria.  
11.25 – 11.40 Hvordan har vi i Aalesund Protective Wear håndtert åpenhetsloven? ved Martine Aakre, COO, sammen med Bodil Jåtun Molvik, Sustainability and Compliance Specialist.
11.40 – 11.55 Jets sitt arbeid med åpenhetsloven og leverandørkjeden, presentert av Eivind Aas, teamleder innkjøp i Jets.    
11.55 – 12.00 Avrunding ved konferansierene
12.00 Lunsj.

Påmelding

Påmelding

Seminaret er gratis, men vi må ha din registrering: 

Påmeldingsskjema 2023 

Konferansen er fullbooket for fysisk deltakelse. 
Dersom du ønsker å stå på venteliste for fysisk deltakelse, vennligst send en e-post til beate.rye@nordea.no

 

Praktisk info

Praktisk info

Konferansen vil tilrettelegges for både fysisk og digital deltagelse.

Tid: Tirsdag 28. mars 2023 kl. 08.00 – 12.30

Sted: PIR-bygget, Keiser Wilhelmsgate 22 i Ålesund

Kontakt

Kontakt

Arrangører

Veien videre

Loveleen Brenna

Portrett av Lovleen Brenna

Loveleen Rihel Brenna

Loveleen Rihel Brenna, daglig leder, forretningsutvikler og grunnlegger av Seema.

Loveleen jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling innenfor mangfoldsledelse.
Hun har bidratt til Stortingsmeldinger og nasjonale strategiplaner. Hun har ledet arbeidet med å utvikle en nasjonal standard for ledelsessystem for mangfold, i regi av Standard Norge og har gitt ut flere bøker innenfor mangfoldstemaet.

Bodil Jåtun Molvik

Bodil Jåtun Molvik

Sustainability and Compliance Specialist, Aalesund Protective Wear.

Bodil har bakgrunn fra teknologi og forretningsutvikling med spesialisering innenfor bærekraft, klimarapportering og ESG.  Som Sustainability and Compliance Specialist i Aalesund Protective Wear vil hun fortelle om hvordan selskapet jobber med åpenhetsloven.

 

Eivind Aas

Eivind Aas portrettfoto

Eivind Aas

Teamleader innkjøp, Jets Vacuum.

Eivind har jobbet med åpenhetsloven hos Jets, og vil dele erfaringer fra arbeidet med leverandørkjeden – både der de har lykkes og på områder de enda har et stykke før de er i mål. Eivind har 20 års erfaring innen innkjøpsledelse i bedrifter som Stokke, Tingstad, Spilka, Mørenot og nå Jets.

 

Patricia Larsen

Portrett Patricia Larsen

Patricia Larsen

Employer Branding Manager, Vard. 

Skipsbyggingskonsernet VARD startet i 2022 et strategisk arbeid for å øke fokus på mangfold i virksomheten. VARD-teamet ved Patricia Larsen og Andreas Vestnes Nystøyl vil dele sine erfaringer rundt bakgrunnen for VARDs Gender Diversity Program og hvordan de konkret tar tak i temaet. Patricia arbeider som Employer Branding Manager i konsernet.

Paal Christian Mossin Gjøen

Portrett Paal Christian Mossin Gjøen

Paal Christian Mossin Gjøen

Mangfolds- og inkluderingsekspert, Nordea Bank. 

Paal Christian forteller om hvorfor og hvordan Nordea jobber for å være en arbeidsplass der alle kan være seg selv og ha like muligheter uavhengig av bl.a. kjønn, etnisitet og seksuell legning. Teamet hans jobber globalt på tvers av alle Nordea-land med blant annet strategier, konkrete tiltak og effekten av disse.

 

 

Elisabeth Maråk Støle

Portrett Elisabeth Maråk Støle

Elisabeth Maråk Støle

CEO, Seagems Norway.  

Elisabeth forteller om hvor viktig det er med mangfold og hvorfor det er en sentral del av forretningsmodellen til Seagems. Hvilke tiltak har de konkret gjort? Hva blir viktig fremover?

 

 

Martine Aakre

Potrett Martine Aakre

Martine Aakre 

COO, Aalesund Protective Wear / Brand Manager i BLÆST.

Martine er sterkt involvert i driften av selskapet og utviklingen av merkevarene.  Med merkevarene Aalesund Oljeklede, Strakofa, Regatta og BLÆST satser Aalesund Protective Wear stort, både nasjonalt og internasjonalt. 

 

 

Andreas Vestnes Nystøyl

Portrett Andreas Vestnes Nystøyl

Andreas Vestnes Nystøyl

Business processes & Quality Assurance, Seaonics.

Skipsbyggingskonsernet VARD startet i 2022 et strategisk arbeid for å øke fokus på mangfold i virksomheten. VARD-teamet ved Patricia Larsen og Andreas Vestnes Nystøyl vil dele sine erfaringer rundt bakgrunnen for VARDs Gender Diversity Program og hvordan de konkret tar tak i temaet. Andreas er koordinator innenfor prosesser og kvalitet i VARDs datterselskap Seaonics.


Benedicte Bjerknes

Portrett av Benedicte Bjertnes

Benedicte Bjerknes

Seniorrådgiver analyse, bærekraft og ansvarlig næringsliv, Sopra Steria.

Benedicte veileder næringslivet, organisasjoner og offentlige aktører i bærekraft. Tidligere jobbet hun i sekretariatet til Etikkinformasjonsutvalget, som utredet og la frem Åpenhetsloven. Hun har også erfaring fra ISS ESG, Norges OECD-Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, og fra ulike stillinger i Utenriksdepartementet.

 

 

Finn-Arne Egeness

Portrettfoto av Finn-Arne Egeness

Finn-Arne Egeness

Sjefanalytiker Sjømat, Nordea.

Finn-Arne har i flere analyser vist at bedrifter både reduserer kostnadene og øker inntektene, når de tar steg i retning av sirkulærøkonomi. Han er en anerkjent foredragsholder nasjonalt og internasjonalt med 25 års arbeidserfaring fra sjømatnæringen.

 

Stig Rune Sætre

Stig Rune Sætre Portrett

Stig Rune Sætre

Seniorrådgiver næringsliv, Sparebanken Møre. 
 
Stig Rune Sætre har lang erfaring som bedriftsrådgiver og har tett dialog med lokale bedrifter om hvilke utfordringer og muligheter som finnes innen bærekraftområdet. Han har vært en viktig bidragsyter i utviklingen av Bærekraftportalen til SBM, og mener at samarbeid er nøkkelen for en bærekraftig utvikling i fremtiden.