Bakgrunn og aktiviteter

• Resultatorientert ingeniør og forsker med mangfoldig solid kunnskap innen fornybar energi, batteriteknologi og energisystemer, membranvitenskap, CFD-modellering, numerisk modellering og optimalisering, computer programmering, laboratory arbeid og petroleum teknologi. 

• Spesielt har jeg erfaringer, innsikt og ideer innen fornybar energi produksjon/lagring og samt aktuelle utfordringer innen olje og gass industri som vil bidra godt til nye energiløsninger, konkurransedyktig økonomisk energi transition og redusering karbon utslipp. 

Min Doktorgrad forskning fokuserer på transportfenomener i membranbaserte teknologier som Reverse ElectroDialysis (RED) og optimaliserer av systemytelse ved å bruke Computational Fluid Dynamics (OpenFOAM) under veiledning av Kristian Etienne Einarsrud and Odne Stokke Burheim.

Med M. Sc. og B. Sc. i Petroleumfag  (Reservoar og produksjon) fokusert på reservoarprogramvareutvikling (PRS), eksperimentelt arbeid i både væske- og kjernekarakterisering, flyttet jeg til fornybar energi for min doktograd utdanning. 

Jeg var ansvarlig for å undervise (eller som lærerassistent) følgende kurs (på norsk) til BSc. studenter ved NTNU i 2016 og 2017.

Introduksjon til olje- og gassindustrien (TKJE3008)
Stoffseparasjon og prosesskjemi (TKJE3004)
Varme og massetransport (TMAK2007)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Jalili, Zohreh; Burheim, Odne Stokke; Einarsrud, Kristian Etienne. (2019) PRO-RO Concentrations Battery; The effect of concentration polarization on Osmotic battery. NTNU, Energy and Process Department, First NTNU Young Researcher Clean Energy Symposium ; NTNU. 2019-02-08 - 2019-02-08.
  • Jalili, Zohreh; Burheim, Odne Stokke; Einarsrud, Kristian Etienne. (2018) New Insights into Computational Fluid Dynamic (CFD) Modeling of Concentration Overpotential. 233rd Electrochemical Society Meeting ; Seattle. 2018-05-13 - 2018-05-17.