Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Gao, Zhen. (2008) Stochastic Response Analysis of Mooring Systems with Emphasis on Frequency-domain Analysis of Fatigue due to Wide-band Response Processes. 2008. ISBN 9788247159835. Doktoravhandlinger ved NTNU (2008:11).