Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er postdoktor ved Institutt for språk og litteratur og knyttet til forskergruppen AcqVA. Jeg har doktorgrad (vår 2020) fra Universitetet i Oslo, veiledet av professor Janne Bondi Johannessen og professor Ida Larsson. Tidligere fullførte jeg MA i lingvistikk (2015) og BA i nederlandsk språk og litteratur (2013) fra Universitetet i Amsterdam i Nederland.

Jeg jobber ved prosjektet GenVAC, som forsker på grammatisk kjønn i norske dialekter. Det fokuserer på variasjon, tilegnelse og endring i norsk kjønn, spesielt med hensyn til hunkjønn. 

Faglige interesser

  • Morfologi og syntaks (ord- og setningsstruktur)
  • Flerspråklighet
  • Dialektvariasjon
  • Språktilegnelse
  • Arvespråk inkl. Amerikanorsk
  • Bestemthet
  • Grammatisk kjønn

Andre faglige aktiviteter

Medlem, Steering Committee til Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA), 2020-2022.

Gjesteredaktør, Nordic Journal of Linguistics, temanummer om Heritage Languages & Bilingualism, publiseres høst 2021.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • van Baal, Yvonne. (2018) Compositional Definiteness in Heritage Norwegian: Production Studied in a Translation Experiment. Selected Proceedings of the 8th Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 8).

Rapport/avhandling