Bakgrunn og aktiviteter

Studentmobilitet og prosjektsamarbeid med Russland, Asia og Australia og New Zealand