Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Dong, Yining; Rokseth, Børge; Vinnem, Jan Erik; Utne, Ingrid Bouwer. (2017) Analysis of Dynamic Positioning System Accidents and Incidents with Emphasis on Root Causes and Barrier Failures. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016).