Bakgrunn og aktiviteter

Interesser: Sosiologisk teori og forklaring, demokrati og politisk deltakelse, fordeling av ulike former for goder og byrder, kultur og religion.

Willy Martinussen er professor emeritus ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han har vært forskningsstipendiat og universitetesstipendiat ved Universitetet i Oslo, forskningsleder og instituttsjef ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo, og gjesteforsker ved University of Michigan og University of California, Santa Barbara. Martinussen har gitt ut 12 bøker og omkring 100 fagpublikasjoner, nokså jevnt fordelt på gruppene bidrag til bøker, artikler i refereebaserte tidsskrifter, forskningsrapporter og faglige bidrag ellers. Han har vært redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning og Sosiologisk tidsskrift. Han har hatt en lang rekke tillitsverv i nasjonale og internasjonale faglige organisasjoner.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Martinussen, Willy. (2008) Samfunnsliv. Innføring i sosiologiske tenkemåter. Universitetsforlaget. 2008. ISBN 978-82-15-01239-1.
 • Martinussen, Willy. (2004) Kultursosiologi. Det Norske Samlaget. 2004. ISBN 82-521-6357-2.
 • Martinussen, Willy Martin. (2001) Samfunnsliv. Innføring i sosiologiske tenkemåter. Universitetsforlaget. 2001. ISBN 82-15-00109-2.
 • Martinussen, Willy Martin. (1999) Sosiologiske forklaringer. 1999. ISBN 82-7674-272-6.
 • Martinussen, Willy Martin. (1999) Sosiologiske forklaringer. Fagbokforlaget. 1999.
 • Dale, Britt Engan; Jones, Michael; Martinussen, Willy. (1985) Metode på tvers. Samfunnsvitenskapelige forskningsstrategier som kombinerer metoder og analysenivåer. Tapir Akademisk Forlag. 1985. ISBN 8251906733.

Del av bok/rapport

 • Martinussen, Willy. (2016) Explanatory Practices in Sociology: An Overview. Theory in Action. Theoretical Constructionism.
 • Martinussen, Willy. (2007) Bestemmer problemstillingen metoden? Tre problematiske trender i de senere årenes sosiologi. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo.
 • Martinussen, Willy Martin. (1997) Avvik. Sosiologisk leksikon.
 • Martinussen, Willy Martin. (1996) Ambivalent velvilje : den norske velferdsstatens normative grunnlag. Forståelser av fellesskap.
 • Martinussen, Willy Martin. (1996) Religiøse forhold i Norge som statistiske data. Tallenes tale : perspektiver på statistikk og kirke.

Rapport/avhandling

 • Martinussen, Willy Martin. (2003) Folkestyre? Politisk medborgerskap i Norge over den siste generasjonen. 2003. ISBN 82-92028-64-1.