Bakgrunn og aktiviteter

Mine fagfelt/arbeidsområder

Førsteamanuensis innen polymervitenskap og nanoteknologi ved faggruppen for kolloid- og polymerkjemi (Ugelstad laboratoriet), Institutt for Kjemisk Prosessteknologi siden 2006.

 

Forskningsinteresser:

 • Soft condensed matter on surfaces
 • Stimuliresponsive (temperatur, pH, ..) polymerer på grenseflater
 • Metall nanopartikler for anvendelse i medisin og optikk
 • Proteinfolding og -funksjon
 • Targeted drug delivery
 • Molekylær spektroskopi

Undervisning:

 • TKP4130 Polymerkjemi
 • TKP4170 Kolloid- og polymerkjemi fordypning
 • TKP4190 Fabrikasjon og anvendelse av nanomaterialer
 • KP8134   Surfaktanter og polymerer i vandig løsning (PhD emne)
 • KP8121   Kolloid- og polymerkjemi special topics "Soft condensed matter on surfaces" (PhD emne)

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner