Wenche Sjøhagen

HR-konsulent

HR- og HMS-avdelingen
73595445
6. etg, Kalvskinnet, Sverres gate 12

Bakgrunn og aktiviteter

Personalforvaltning og lederstøtte.

Arbeidsoppgaver:

HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i fellesadministrasjonen (med et spesielt ansvar for Avdeling for campusservice, Seksjon for bygningsdrift) innen tilsetting, permisjoner, pensjon, rådgivning lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver.