Wenche Myklebust Olsen

Seniorkonsulent IE fakultetsadministrasjon
73593477
O. S. Bragstads plass 2, Elektro E * E259

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Personaladministrasjon med ansvarsområde: IMF, ITK
  • Ansettelsesprosessen fra utlysning til mottak
  • Attestant fast lønn
  • Opprykk