Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Personaladministrasjon med ansvarsområde: IMF, ITK
  • Ansettelsesprosessen fra utlysning til mottak
  • Attestant fast lønn
  • Opprykk til professor etter kompetanse