Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Rønning, Wenche M. (2007) Den usynlige student. Voksne i fleksibel høyere utdanning. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2268-5.
 • Rønning, Wenche M; Ådnanes, Marian. (1997) Computer networks in education - a better way to learn?. 1997. ISBN 954-9582-01-9.

Del av bok/rapport

 • Rønning, Wenche M; Grepperud, Gunnar. (2012) Familjen som studiemiljö. Familjeliv och lärande.
 • Rønning, Wenche M; Grepperud, Gunnar. (2011) Undervisning av voksne - en arena for amatører eller profesjonelle? En analyse av holdninger til voksenlæreres kompetanse. Voksne, læring og kompetanse.
 • Grepperud, Gunnar; Rønning, Wenche M. (2007) Barrierer og belastninger i fleksibel utdanning. Den usynlige student. Voksne i fleksibel høyere utdanning.
 • Rønning, Wenche M. (2007) Å synliggjøre den "usynlige" student - en introduksjon. Den usynlige student. Voksne i fleksibel høyere utdanning.
 • Rønning, Wenche M; Grepperud, Gunnar. (2007) Den voksne, fleksible student - dimensjoner og diskusjoner. Den usynlige student. Voksne i fleksibel høyere utdanning.
 • Rønning, Wenche M; Grepperud, Gunnar. (2007) Studiesituasjon og studiestrategier hos voksne, fleksible studenter. Den usynlige student. Voksne i fleksibel høyere utdanning.
 • Rønning, Wenche M. (2005) Tid og kontekst som dimensjoner i selvregulert læring. Voksne,fleksible studenter reflekterer over egen læring. Fasetter i voksnes læring.

Rapport/avhandling

 • Rønning, Wenche M; Landrø, Kristin. (2015) Studieveiledning for NTNU-studenter - status og utfordringer. 2015. ISBN 978-82-7575-200-8.
 • Rønning, Wenche M. (2013) Nettskolestudenter - motiver, mestring og ambisjoner. 2013. ISBN 978-82-91-76630-0.
 • Rønning, Wenche M. (2009) Akademia som læringsrena - utfordringer og mestring. En studie av voksne, fleksible studenters bruk av læringsstrategier og tilnærminger til læring i høyere utdanning. 2009. ISBN 978-82-471-1451-3.
 • Grepperud, Gunnar; Rønning, Wenche M; Støkken, Anne Marie. (2006) Studier og hverdagsliv - voksne studenter i fleksibel læring. 2006. ISBN 82-7724-088-0.
 • Grepperud, Gunnar; Rønning, Wenche M; Støkken, Anne Marie. (2004) Liv og læring - voksnes vilkår for fleksibel læring. 2004. ISBN 82-7724-065-1.
 • Rønning, Wenche M. (2003) Kompetanseutviklingens jernlov - en utfordring for voksenopplæringen. Oppsummering av erfaringer fra MOVI-prosjektet. 2003. ISBN 82-7724-058-9.
 • Rønning, Wenche M. (2002) Psykososiale problemer og trafikkflygere - forekomst, mestring og kanalisering. 2002. ISBN 82-7724-043-0.
 • Rønning, Wenche M. (1999) Frafall eller mobilitet? En analyse av årsaker til at studenter slutter ved universitetet. 1999. ISBN 82-994788-1-2.
 • Rønning, Wenche M. (1998) Faglig sosialt prøveprosjekt. Evaluering av et treårig studieløp ved NTNU. 1998. ISBN 82-7570-114-7.
 • Rønning, Wenche M. (1996) Sluttrapport. "Store fags pedagogikk". Evaluering av et forsøk på å øke studiekvaliteten ved Universitetet i Trondheim. 1996. ISBN 82-7570-092-2.

Andre

 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rønning, Wenche M. (2017) Older adults coping with the digital everyday life. CLUTE International Conference on Education . Clute Institute; San Diego, CA. 2017-03-12 - 2017-03-16.
 • Rønning, Wenche M; Landrø, Kristin. (2016) Dialogens plass i studieveiledning. IPL-konferansen 2016 . Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) NTNU; Trondheim. 2016-04-07.
 • Rønning, Wenche M. (2013) En undersøkelse blant nettskolestudenter v 2013. Noen foreløpige resultat. NFF's fagdag . Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning; Oslo. 2013-04-25.
 • Rønning, Wenche M. (2010) Jobb,hjem og lekser: Hver fjerde student er over 30 år. http://www.vg.no/innstikk/skolestart [Avis]. 2010-08-03.
 • Rønning, Wenche M. (2010) Served on a silver platter? Demands and expectations concerning quality in higher education - as seen from adult students' point of view. Adult Learning in Europe - understanding diverse meanings and contexts . ESREA; Universitetet i Linköping. 2010-09-23 - 2010-09-26.
 • Rønning, Wenche M. (2009) Aldri for sent å ta utdannelse. Adresseavisen, Innsyn: Studerer ved siden av full jobb [Avis]. 2009-04-06.
 • Rønning, Wenche M. (2009) Educating Adults - just anybody's business? The absence of teacher quality requirements in Norwegian adult education. ESREA konferanse . ESREA (European Society for Research on the Educ of Adults); University of Macedonia, Thessaloniki. 2009-11-06 - 2009-11-08.
 • Håve, Kjell Ingar; Rønning, Wenche M. (2008) Ut av anonymiteten - Gamle kjerringar på femtito skal ikkje studere. Universitetsavisa [Avis]. 2008-01-21.
 • Rønning, Wenche M. (2006) Studier og hverdagsliv - voksne studenter i fleksibel læring. Oppsummering og drøfting av forskningen. Seminar i høgskole og universitetsavdelingen, Kunnskapsdep. . Kunnskapsdepartementet; Oslo. 2006-06-13.
 • Rønning, Wenche M. (2005) Matteus, voksne og IKT - en analyse av digitale skillelinjer. Voksnes lese - og mestringskompetanse (Adult Literacy and Lifeskills - undersøkelsen) . VOX, UFD og Universitetet i Stavanger (US); Oslo. 2005-05-11 - 2005-05-12.
 • Rønning, Wenche M. (2004) Fleksible studenter i høyere utdanning. Bilag om utdanning Dagbladet og Aftenposten [Avis]. 2004-08-13.
 • Rønning, Wenche M. (2003) Hva har vi lært av MOVI-prosjektet?. Sluttkonferanse . VOX; Oslo. 2003-05-08 - 2003-05-09.
 • Rønning, Wenche M. (2003) Psykososiale problemer i sivil luftfart - situasjonsbilde og utfordringer framover. Avslutningsseminar . NHO og Norsk Flygerforbund; Oslo. 2003-01-16.
 • Rønning, Wenche M; Ådnanes, Marian. (1993) SIRNETT: Schools in Regional Networks - a School Development Project in Norway Using Electronic Communication and Open Learning. EDEN conference . EDEN; Berlin. 1993-05-10 - 1993-05-12.