Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Larson, Wenche Westby; Hedelin, Birgitta. (2007) Møteplassen på Kapp: delrapport 1 kartlegging av deltagertilfredshet. 2007.