Bakgrunn og aktiviteter

Weizhi Wang er en post-doc forsker ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Hans forskning fokuserer på numerisk modellering og modellutvikling for marin hydrodynamikk innen marinteknikk, kystteknikk og miljøteknikk. Han oppnådde sin doktorgrad fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet med avhandlingen 'Large-scale phase-resolved wave modelling for the Norwegian coast'.

I løpet av doktorgraden utforsket han forskjellige bølgemodeller for E39 kystvei ferjefritt-fjordkryssing prosjekt og deltok i utviklingen av to numeriske bølgemodeller: den kvadratiske non-hydrostatiske gruntvannsmodellen REEF3D :: SFLOW og den helt non-lineære potensiell modell REEF3D :: FNPF i opensource hydrodynamisk rammeverk REEF3D.

Før doktorgraden mottok han master- og bachelorgrad i marinteknikk fra Chalmers Tekniske Høgskolen i Sverige og Harbin Engineering Universitet i Kina.

Hans forskningsområde inkluderer:

 • Numerisk modellering for marin og kyst hydrodynamikk
 • Numerisk modellutvikling for marin og kyst hydrodynamikk
 • Kystteknikk
 • Marinteknikk
 • Miljøteknikk
 • Fornybar energi fra havet
 • Tilpasning av klimaendringer

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Pakozdi, Csaba; Fouques, Sebastien; Thys, Maxime; Kamath, Arun Mulky; Wang, Weizhi; Hoseini Dadmarzi, Fatemeh; Bachynski, Erin Elizabeth; Bihs, Hans Sebastian. (2020) Validation of Numerical Wave Tank Simulations Using REEF3D With JONSWAP Spectra in Intermediate Water Depth. ASME 2020 39th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 1: Offshore Technology.
 • Pakozdi, Csaba; Kamath, Arun; Wang, Weizhi; Bihs, Hans. (2020) Representation of Breaking Wave Kinematics in the Fully Nonlinear Potential Flow Model REEF3D::FNPF. ASME 2020 39th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 8: CFD and FSI.
 • Wang, Weizhi; Pakozdi, Csaba; Kamath, Arun; Bihs, Hans. (2020) High-Fidelity Representation of Three-Hour Offshore Short-Crested Wave Field in the Fully Nonlinear Potential Flow Model REEF3D::FNPF. ASME 2020 39th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 6B: Ocean Engineering.
 • Bihs, Hans; Wang, Weizhi; Martin, Tobias; Kamath, Arun. (2019) REEF3D::FNPF: A Flexible Fully Nonlinear Potential Flow Solver. ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2019): Volume 2: CFD and FSI.
 • Pakozdi, Csaba; Wang, Weizhi; Kamath, Arun; Bihs, Hans. (2019) Definition of the Vertical Spacing of a Sigma Grid Based on the Constant Truncation Error. MekIT’19 - 10th National Conference on Computational Mechanics (Trondheim, Norway, 3-4 June 2019).
 • Wang, Weizhi; Bihs, Hans; Kamath, Arun; Arntsen, Øivind Asgeir. (2019) Multi-directional Irregular Wave Modelling with CFD. Proceedings of the Fourth International Conference in Ocean Engineering (ICOE2018).
 • Wang, Weizhi; Pakozdi, Csaba; Kamath, Arun; Bihs, Hans. (2019) High performance phase-resolved wave modelling for irregular coastal topography. MekIT’19 - 10th National Conference on Computational Mechanics (Trondheim, Norway, 3-4 June 2019).
 • Wang, Weizhi; Kamath, Arun; Bihs, Hans. (2018) CFD Simulations of Multi-Directional Irregular Wave Interaction With a Large Cylinder. ASME 2018 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 2: CFD and FSI.
 • Wang, Weizhi; Bihs, Hans; Kamath, Arun; Arntsen, Øivind Asgeir. (2017) Large Scale CFD Modelling of Wave Propagation into Mehamn Harbour. MARINE 2017 Computational Methods in Marine Engineering VII.
 • Wang, Weizhi; Bihs, Hans; Kamath, Arun; Arntsen, Øivind Asgeir. (2017) Large scale cfd modelling of wave propagation in Sulafjord for the E39 project. MekIT’17 - Ninth national conference on Computational Mechanics.