Bakgrunn og aktiviteter

Weizhi Wang har bakgrunn av marin teknisk fra CTH i Sverige og HEU i Kina. Han er en stipendiat nå i NTNU og jobber med numerisk simulering av havbølger i de norske kysten og fjordene. Han simulerer bølgene til den E39 kystveien ferjefri fjord-kryssing prosjektet. Han er en av de utviklerne til den open-source numerisk bølge modell REEF3D. Han samarbeider med andre utviklere for å utvikle forskjellige modeller og han trives på koblingen mellom modellene, for eksempel, CFD, shallow water model og potential flow model. Målet er å utvikle en rask og nøyaktig integrert modell for storskala bølgefenomener i den komplekse norske kysten. Hans forskningsinteresse er:

 • CFD
 • Bølge modellering
 • Kystteknikk
 • Havs rom og klima
 • Hav fornybar energi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Bihs, Hans; Wang, Weizhi; Martin, Tobias; Kamath, Arun. (2019) REEF3D::FNPF: A Flexible Fully Nonlinear Potential Flow Solver. ASME 2019 38th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2019): Volume 2: CFD and FSI.
 • Pakozdi, Csaba; Wang, Weizhi; Kamath, Arun; Bihs, Hans. (2019) Definition of the Vertical Spacing of a Sigma Grid Based on the Constant Truncation Error. MekIT’19 - 10th National Conference on Computational Mechanics.
 • Wang, Weizhi; Bihs, Hans; Kamath, Arun; Arntsen, Øivind Asgeir. (2019) Multi-directional Irregular Wave Modelling with CFD. Proceedings of the Fourth International Conference in Ocean Engineering (ICOE2018).
 • Wang, Weizhi; Pakozdi, Csaba; Kamath, Arun; Bihs, Hans. (2019) High performance phase-resolved wave modelling for irregular coastal topography. MekIT’19 - 10th National Conference on Computational Mechanics.
 • Wang, Weizhi; Kamath, Arun; Bihs, Hans. (2018) CFD Simulations of Multi-Directional Irregular Wave Interaction With a Large Cylinder. ASME 2018 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 2: CFD and FSI.
 • Wang, Weizhi; Bihs, Hans; Kamath, Arun; Arntsen, Øivind Asgeir. (2017) Large Scale CFD Modelling of Wave Propagation into Mehamn Harbour. MARINE 2017 Computational Methods in Marine Engineering VII.
 • Wang, Weizhi; Bihs, Hans; Kamath, Arun; Arntsen, Øivind Asgeir. (2017) Large scale cfd modelling of wave propagation in Sulafjord for the E39 project. MekIT’17 - Ninth national conference on Computational Mechanics.