Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Li, Guoyuan; Verdru, Peter; Li, Wei; Zhang, Houxiang; Gomez, Juan Gonzalez. (2017) A Screw-less Solution for Snake-like Robot Assembly and Sensor Integration. 2017 International Conference on Advanced Mechatronic Systems.
  • Li, Wei; Zhang, Houxiang; Osen, Ottar. (2017) A UAV SAR Prototype for Marine and Arctic Application. ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 7B: Ocean Engineering.
  • Li, Guoyuan; Li, Wei; Zhang, Houxiang; Zhang, Jianwei. (2015) Integration of sensory feedback into CPG model for locomotion control of caterpillar-like robot. 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), Seville, 17-19 March, 2015.
  • Wang, Hao; Osen, Ottar; Li, Guoyuan; Li, Wei; Dai, Hong-Ning; Zeng, Wei. (2015) Big Data and Industrial Internet of Things for the Maritime Industry in Northwestern Norway. Proceedings of IEEE TENCON 2015.
  • Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang; Li, Wei; Hildre, Hans-Petter; Zhang, Jianwei. (2014) Design of Neural Circuit for Sidewinding of Snake-like Robots. 2014 IEEE International Conference on Information and Automation (ICIA 2014) : 28-30 July 2014, Hailar, China.
  • Li, Wei; Zhang, Houxiang; Hildre, Hans Petter. (2014) A real-time UAV INSAR raw signal simulator for HWIL simulation system. Proceedings 28th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2014, May 27th - May 30th, 2014, Brescia, Italy.