Bakgrunn og aktiviteter

Profesjonstudiet i medisin, NTNU, 2012 - 2019
Forskerlinjestudent, NTNU, 2014 - 2018, Institutt for Klinisk og Molekylær Medisin (IKOM), Fakultet for Medisin og Helsevitenskap.

Forskningsprosjekt

Forsker på sammenhenger mellom tumorbiologiske funn i operasjonspreparater og preoperativ veksthastighet i glioblastomer, den vanligste og mest aggressive ondartede typen hjernekreft hos voksne. 

Hovedveileder: Overlege dr. med./professor i patologi, Sverre H. Torp (NTNU)
Biveileder: Overlege dr. med./professor i nevrokirurgi, Ole Solheim (NTNU)
Biveileder: Overlege dr. med./professor i rettsmedisin og studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin på NTNU, Ivar Skjåk Nordrum (NTNU)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner