Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Nanosystem er molekylære system som er så små at de ikke lenger følger reglene til klassisk fysikk, men også for store til at de lar seg beskrive av kvantefysikk. Vår forskning studerer disse systemene ved hjelp av molekylære simuleringer, som eksplisitt tar hensyn til enkelt-atomer og beskriver interaksjonene mellom de. Vi jobber med å forstå bedre hvordan nanosystemene fungerer, og hvordan de termodynamiske egenskapene endrer seg med størrelsen. 

Det endelige målet er å utvikle termodynamisk metodikk som kan brukes til å beskrive sammenhengen mellom varme og energi i molekylære maskiner. På den måten kan vi utforske nyttige teknologiske og vitenskapelige applikasjoner av disse systemene.

 

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i anvendt teoretisk kjemi med fordypning i termodynamikk fra NTNU (2018). I mastergradavhandlingen min testet jeg ulike metoder for beregning av Kirkwood-Buff integraler i den termodynamiske grensen, ved hjelp av molekyldynamikk-simuleringer.