Bakgrunn og aktiviteter

FS-gruppen fra 18. mars 2019

Tillitsvalgt Avdeling for studieadministrasjon og vara hovedtillitsvalgt Parat NTNU