Bakgrunn og aktiviteter

Mine hovedoppgaver:

Rådgivning og lederstøtte
Utredning og saksbehandling, herunder høringer
Internasjonalisering
Sekretariat Felles Utdanningsutvalg
Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets kvalitetsmelding

 

Min utdanningsbakgrunn:

Hovedfag i sosialt arbeid
Videreutdanning: Totalkvalitetsledelse - 15 studiepoeng
Viderutdanning:   Evaluering som faglig disiplin 
Kurs i Forvaltningsrevisjon - Metodikk