Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i teatervitenskap ved NTNU. Mine undervisnings- og veiledningsfelt er anvendt teater, prosjektteater (devising), barne- og ungdomsteater, dokumentarteater og forskningsteori med særlig vekt på kunstbaserte design og forskningsmetoder. Mine forskningsfelt er teater som arena for kultur-estetisk praksis, teaterproduksjon med særlig vekt på gruppebaserte prosjekter og produksjonsplattformer og dokumentarteater. Mye av min forskning foregår i design som kombinerer kunstbaserte metoder med feltarbeid og fortolkende etnografi. Jeg er medlem av Nasjonal ressursgruppe for teater i kulturskolen og har stått sentralt i utarbeidelsen av ny fagplan for teater i Kulturskolen.

Forskningsgruppe: Kunstbasert forskning https://www.ntnu.no/ikm/kunstbasert-forskning

Forskningsprosjekter:

Teaterproduksjon som performativ undervisningsarena. Dokumentasjon og refleksjon over kunstpedagogisk praksis i et kulturelt, kreativt og kollektivt lærende landskap (2017-2019). Undervisningsbasert forskningsprosjekt i samarbeid med kollegaer ved IKM, NTNU.  Prosjektledelse og redaksjon: Cecilie Haagensen og Vigdis Aune

Vår Frues FolkDokumentarteater i marginalen av den demokratiske velferdsstaten (2014-2017). Kunstbasert forskningsprosjekt i samarbeid med Olavsfestdagene 2014. https://vimeo.com/138300153. Forskningsdokumentar (2015) https://vimeo.com/138298982,  https://vimeo.com/148364272 (engelsk). Prosjektet inngår i Drama/teater & demokrati. Antologi II (juni 2017): Kap. 3. Det demokratiske potensialet i dokumentarteater,  Kap. 7: Vår Frues Folk.  Å skape autorativ, estetisk kommunikasjon i dokumentarteater.

 (2007-2008). Praksisbasert, kunstpedagogisk forskningsprosjekt. Partnere: Utdanningsdirektoratet og Trondheim Kommune

Annet

2016: Vurderingskommisjon for ph.d.-avhandling ved Avdeling for Teologi, Århus Universitet. Praksisbasert design og animasjonsteaterfigur som sentral teknikk.

2015: Gjesteforeleser i kunstbasert forskningsmetodologi ved Ph.d. -kurs for stipendiater i kunstfagdidaktikk, Stockholms Universitet

2015: Medlem i nasjonal ressursgruppe for teater i kulturskolen.

2013: Innstilt til NOKUTs pris for fremragende undervisning for prosjekt innen tverrfaglig, praktisk-teoretisk utviklingsarbeid. Prosjektet ble belønnet med hederlig omtale.

2102:  Etablert kunstbasert forskningsgruppe ved IKM. Ledet gruppen i tre år inklusive to seminar med internasjonale gjester.

Nettverk

Drama Boreale

Youth Theatre Arts Scotland, Professional Development

Nettverk for kulturskolerelatert forskning

 

Masterveiledning, et utvalg:  

(DRA 3192 : https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/227470/recent-submissions?offset=0)

Kristin Nordstrøm: DRA 3191: Et Draumspel. Talentutvikling i teater i kulturskolen, forestilling, Trøndelag Teater. DRA 3192: Fordypning i teater i kulturskolen

Sveinung Næss: DRA 3191: Impro-performance, demonstrasjonsworkshop, Halsan barneskole, Levanger. DRA 3192: Hvordan kan en improworkshop være et erfaringsrom for utvikling av performativ og narrativ kompetanse?

Ane Tresselt Justvik: DRA 3191: Den performative ungdom, Forestilling, Verkstedhallen, Trondheim. DRA 3192: Den performative ungdom. En analyse av en kunstnerisk prosess mot å skape et fysisk visuelt scenekunstuttrykk.

Katinka Collett Ulimoen: DRA 3191: Den gang æ va ung. Liv og drømmer fra en ungdomstid på 60-tallet. Forestilling, Sverresborg folkemuseum, Trondheim DRA 3192: Erindringsteater. Kunstnerisk ledelse av eldre teaterentusiaster.

Carl Anders Hollender: DRA 3191: Tjueandre juli – én dag – mange historier, forestilling, Black box, Dragvoll. DRA 3192: Teater om 22/7? Hvordan er det mulig? Etter det kunstneriske forskningsprosjektet Tjueandre juli – én dag – mange historier.

Maren Idsø: DRA 3191: Hjem til jul. Forestilling, IKEA varehus Leangen, Trondheim. DRA 3192: Kunsten å møte kapitalen. En undersøkelse av en iscenesatt merkevare, en performativ varehuskultur og teatrale strategier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.