Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde

Energieffektiv spinntronikk. Domeneveggbevegelse i konvensjonelle ferromagneter og multiferroika drevet ved hjelp av spinnpolariserte strømmer, spinn-bane-vekselvirkning og magnoniske spinnstrømmer. Sammspill mellom superledning og magnetisme.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lesaint, Cedric Michel; Risinggård, Vetle Meland; Hestad, Øystein; Hvidsten, Sverre; Glomm, Wilhelm. (2016) Self-healing composites for high voltage electrical insulation. Jicable'15 - 9th International Conference on Power Insulated Cables : proceedings.
  • Lesaint, Cedric Michel; Risinggård, Vetle; Hølto, Jorunn; Sæternes, Hans Helmer; Hestad, Øystein Leif; Hvidsten, Sverre; Glomm, Wilhelm. (2014) Self-healing high voltage electrical insulation materials. 2014 IEEE Electrical Insulation Conference - EIC.