Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde

Sykepleie

Psykisk helsearbeid

Helse-og sosialadministrasjon

 

Undervisning og veiledning

Bachelor i sykepleie

Emneansvarlig - Kliniske praksisstudier psykisk helsearbeid, Bachelor i sykepleie 2. og 3.år https://www.ntnu.no/studier/emner/HSYK204P#tab=omEmnet

https://www.ntnu.no/studier/emner/HSYK306P#tab=omEmnet

 

Styrer, råd og utvalg

Hovedtillitsvalgt, Norsk sykepleierforbund

Kontrollkommisjonen St.Olavs hospital, avd. Brøset (2008-2015)