73596701 95048228
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 2 * 2529B

Bakgrunn og aktiviteter

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Forskningsadministrasjon
  • Tildeling av vitenskapelige/faglige reiser
  • Tildeling av forskningsmidler
  • CRIStin
  • Utredningsoppgaver
 • Administrasjon av ph.d.-studier med ansvar for ph.d.-programmet i tverrfaglige kulturstudier og ph.d.-programmet i historie og kulturfag
  • Opptakssøknader
  • Doktorgradsavtaler
  • Midtveisevalueringer
  • Innlevering av avhandling
  • Generell oppfølging og spørsmål
 • Fakultetets CRIStin-superbruker

 

UTDANNING:

 • Master i filosofi fra UiO
 • Bachelor i filosofi fra NTNU
 • Bachelor i økonomi/administrasjon fra HHIT/NTNU
 • Fagforfatterstudiet ved HiOA
 • Diverse teknologiske fag.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling