Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og jobber i prosjektet "Bedre sykefraværsoppfølging". Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU (Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og institutt for psykologi) og NAV Trøndelag hvor vi ønsker å se på hvordan NAV kan hjelpe sykmeldte raskere tilbake i jobb.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

 • Foldal, Vegard. (2020) Hvordan hjelpe langtidssykmeldte?. HR Forum Trøndelag - frokostmøte . HR Forum Trøndelag; Trondheim. 2020-02-04 - 2020-02-04.
 • Foldal, Vegard. (2020) Motiverende intervju som en RTW intervensjon for sykmeldte: En prosessevaluering. Arbeid og helse forskningsgruppe (Rehab) . Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie; Trondheim. 2020-01-16.
 • Foldal, Vegard. (2019) Sykmeldte sin opplevelse av å få motiverende intervju av NAV-veiledere ved tilbakeføring til arbeid. Arbeid og helse forskningsgruppe (Rehab) . Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie; 2019-01-17.
 • Foldal, Vegard. (2019) Sykmeldte sin opplevelse av å få motiverende intervju av NAV-veiledere ved tilbakeføring til arbeid. Forskningsmøte . Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie; Trondheim. 2019-10-30.
 • Foldal, Vegard; Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Fors, Egil Andreas; Johnsen, Roar; Bagøien, Gunnhild; Solbjør, Marit. (2019) Sick-listed Workers' experiences with motivational interviewing administered by caseworkers in the return to work process. WDPI ; 2019-06-07 - 2019-06-07.
 • Foldal, Vegard; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Fors, Egil Andreas. (2019) "Vil finne ut om veiledningsmetode virker". https://memu.no [Internett]. 2019-03-19.
 • Foldal, Vegard Stolsmo; Aasdahl, Lene; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit; Fimland, Marius Steiro; Fossen, Heidi; Jensen, Chris; Bagøien, Gunnhild; Halsteinli, Vidar; Fors, Egil Andreas. (2018) Effekten av motiverende intervju på tilbakeføring til arbeid: En randomisert studie. Seminar FoU-enheten Helse og arbeid ved Helse Midt-Norge RHF . FoU-enheten Helse og arbeid ved Helse Midt-Norge RHF; Trondheim. 2018-03-14 - 2018-03-14.
 • Foldal, Vegard Stolsmo; Fors, Egil Andreas; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit; Jensen, Chris; Aasdahl, Lene. (2018) Motivational interviewing in long-term sick absence: design of a randomized controlled trial with mixed methods. EUMASS . EUMASS; Maastricht. 2018-10-04 - 2018-10-06.
 • Foldal, Vegard Stolsmo; Fors, Egil Andreas; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Solbjør, Marit; Jensen, Chris; Aasdahl, Lene. (2018) Effect of motivational interviewing in long-term sickness absence on return to work: design of a randomized controlled trial with mixed methods. Nordic Conference in Work and rehabilitation . Nasjonalt kompetansetjenest for arbeidsrettet rehabilitering; Oslo. 2018-10-01 - 2018-10-03.
 • Foldal, Vegard Stolsmo; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas. (2018) Effekten av motiverende intervju på tilbakeføring til arbeid: en randomisert kontrollert studie. Brukerretted formidlingstiltak hos NAV Falkenborg . NTNU; NAV Falkenborg, Trondheim. 2018-09-18 - 2018-09-18.
 • Standal, Martin Inge; Foldal, Vegard; Hagen, Roger; Aasdahl, Lene; Johnsen, Roar; Fors, Egil Andreas; Solbjør, Marit. (2018) Describing the first two months of sickness absence: Experiences from the sick listed in a Norwegian context. EUMASS 2018 . European Union for Medicine in Assurance and Social Security; Maastricht. 2018-10-04 - 2018-10-07.
 • Standal, Martin Inge; Foldal, Vegard; Hagen, Roger; Aasdahl, Lene; Johnsen, Roar; Fors, Egil Andreas; Solbjør, Marit. (2018) Describing the first two months of sickness absence: Experiences from the sick listed in a Norwegian context. Nordic Conference in Work & Rehabilitation 2018 . Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering; Oslo. 2018-10-01 - 2018-10-03.
 • Foldal, Vegard Stolsmo; Langvik, Eva Oddrun; Saksvik-Lehouillier, Ingvild. (2015) Dispositional factors and work-mastery among shift workers. The 22nd International Symposium on Shiftwork and Working Time. . Working Time Society and the Scientific Committee on Shiftwo; Elsinore. 2015-06-08 - 2015-06-12.