Bakgrunn og aktiviteter


 

Eksamenskontoret/Digital vurdering

- Brukerstøtte, kurs og opplæring i Inspera

- Wikisider eksamen/digital eksamen

- Planlegging og gjennomføring av digital eksamen

- Generelt eksamensarbeid og saksbehandling