Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er en nanoteknolog (Siv.Ing.) med doktorgrad innen kjemisk prosessteknologi.
I min post-doktor har jeg jobbet med en rekke ulike prosjekter. Primærfokus er cellulose nanomaterialer, men jeg har også jobbet med chitin nanofibre, ligninekstraksjon og metodeutvikling for bioteknologi (studie av enkeltceller). I tillegg brukte jeg 2020 som en del av et interdisiplinært team bak utvikling og produksjonen av NTNUs COVID-19 tester. Testene brukes av Norges helsevesen i kampen mot pandemien, og har også blitt levert til bl.a. India og Danmark.

I tillegg til min forskning jobber jeg en del med populærvitenskapelig formidling, spesielt foredrag.

Forskningen min er finansiert av NTNUs Institutt for kjemisk prosessteknologi.

COVID-19 testene er produsert med økonomisk støtte fra FHI og NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

Andre

  • Ottesen, Vegar. (2018) Nanocellulose: Tomorrow’s packaging?. Technoport 2018 . Technoport; Trondheim. 2018-02-28 - 2018-03-01.
  • Ottesen, Vegar; Haugen, Randi Wenche; Brattebø, Helge. (2018) Hva kan erstatte plast?. NTNU Kveld [TV]. 2018-10-23.
  • Ottesen, Vegar. (2017) Nanocellulose: It's a Wrap!. TEDx Trondheim . TEDx Trondheim; Trondheim. 2017-10-22 - 2017-10-22.
  • Ottesen, Vegar. (2017) PhD Grand Prix 2017 - populærvitenskapelig foredrag på 5 minutter VInnerforedrag. PhD Grand Prix 2017 . Industrikomitteen; NTNU, Trondheim. 2017-03-02 - 2017-03-02.