Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er post-doktor ved IKP hvor jeg forsker på nanofibre av cellulose - deres egenskaper, produksjon, modifikasjon og bruk. Jeg har en doktorgrad (Ph.D.) i kjemisk prosessteknologi, samt en sivilingeniør i nanoteknologi med fokus på bio-nanoteknologi. Doktorgraden min skrev jeg som en del av gruppen «bioenergi og fiberteknologi». Forskningen min var fokusert på cellulose nanofibre (CNF), spesielt som tilsats i papir og i innpakkingsøyemed. 

Mitt doktorarbeid var en del av NORCEL-prosjektet, som er finansiert gjennom Forskningsrådets NANO2021-program. Forskningen min nå er finansiert av NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

Andre

  • Ottesen, Vegar. (2018) Nanocellulose: Tomorrow’s packaging?. Technoport 2018 . Technoport; Trondheim. 2018-02-28 - 2018-03-01.
  • Ottesen, Vegar; Haugen, Randi Wenche; Brattebø, Helge. (2018) Hva kan erstatte plast?. NTNU Kveld [TV]. 2018-10-23.
  • Ottesen, Vegar. (2017) Nanocellulose: It's a Wrap!. TEDx Trondheim . TEDx Trondheim; Trondheim. 2017-10-22 - 2017-10-22.
  • Ottesen, Vegar. (2017) PhD Grand Prix 2017 - populærvitenskapelig foredrag på 5 minutter VInnerforedrag. PhD Grand Prix 2017 . Industrikomitteen; NTNU, Trondheim. 2017-03-02 - 2017-03-02.