Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Tveit, Halvard; Andersen, Vegar. (2012) The Norwegian power-intensive metallurgical industry and its role in the global household. Norwegian Energy Policy in Context of the Global Energy Situation.