Bakgrunn og aktiviteter

IT-sikkerhetsarkitekt ved avdeling for Digital Sikkerhet. Kontakt gjerne enheten på security@ntnu.no