Bakgrunn og aktiviteter

IT-sikkerhetsarkitekt ved avdeling for Digital Sikkerhet. Kontakt gjerne enheten på sikkerhet@ntnu.no