Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Vulchanova, Mila Dimitrova; Vulchanov, Valentin. (2018) Figurative language processing in autism. The Interactive Mind: Language, Vision and Attention.
  • Vulchanova, Mila Dimitrova; Åfarli, Tor Anders; Vulchanov, Valentin; Asbjørnsen, Maria. (2014) Flerspråklighet i Norge: en eksperimentell språkprosesseringsstudie. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald.
  • Vulchanova, Mila Dimitrova; Martinez, Liliana Sergueeva Serbezova; Vulchanov, Valentin. (2012) Distinctions in the linguistic encoding of motion: Evidence from a free naming task. Motion Encoding in Language and Space.
  • Vulchanova, Mila Dimitrova; Vulchanov, Valentin. (2011) An Article Evolving: The Case of Old Bulgarian. Grammatical Change. Origins, Nature, Outcomes.
  • Vulchanova, Mila Dimitrova; Vulchanov, Valentin. (2010) An article on the rise: Contact-induced change and the rise and fall of N-to-D movement. Continuity and Change in Grammar.
  • Vulchanova, Mila Dimitrova; Vulchanov, Valentin; Giusti, Giuliana. (2010) Nominal Expressions in Flux: The status of the universal quantifier in Old Bulgarian. Development of Language through the Lens of Formal Linguistics.
  • Vulchanova, Mila Dimitrova; Vulchanov, Valentin. (2009) Linearization Patterns in the Old Bulgarian Nominal Expression. Investigations in the Bulgarian and Macedonian Nominal Expression.
  • Vulchanova, Mila Dimitrova; Vulchanov, Valentin. (2008) Clitic Doubling and Old Bulgarian. Clitic Doubling in the Balkan Languages.
  • Vulchanova, Mila Dimitrova; Vulchanov, Valentin. (2008) Fragments of Old Bulgarian Syntax. Bulgaristica - Studia et Argumenta.