Unni Christin Skrede Koen

Seniorkonsulent - Studieveileder for Profesjonsstudiet i psykologi - Administrativ internasjonal koordinator

Institutt for psykologi
73590958

Bakgrunn og aktiviteter

Seniorkonsulent - Studiekonsulent for Psykologutdanningen/Profesjonsstudiet i psykologi.

 • Studieveiledning
 • Saksbehandler
 • Skikkethet i psykologutdanningen
 • Oppfølging av studenter
 • Kvalitetssikring
 • Studieplanarbeid
 • Sekretær - for Studieprogramråd og for Arbeidsgruppe for studieprogrammet 
 • Opptak og mottak nye profesjonsstudenter
 • Rekruttering

 

Administrativ internasjonal koordinator 

 • Utveksling av studenter og ansatte.
 • Veiledning for utreise
 • Saksbehandler
 • Avtaler utlandet.

 

Rekvirent for innkjøp