Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

Jeg er administrator av Team DAKS som har ansvar for:

  • dokumentlevering
  • fysisk bibliotekplanlegging og forvaltning av areal
  • kommunikasjon og markedsføring
  • skrankefunksjon

Som del av Team Forskningsstøtte og Undervisning er jeg med på å gi:

  • Veiledning i strukturerte litteratursøk, spesielt rettet mot studenters oppgaveskriving
  • Undervisning og søkeverksted i litteratursøk og referansehåndtering (Zotero)

Jeg er verneombud for Bibliotekseksjon for medisin og helse og interesse for å utvikle gode tekniske løsninger for studenter og brukere av biblioteket. 

 

Faglig bakgrunn:

Jeg er utdannet sykepleier (HiST), har en BA i Biologi (NTNU) og gjennomfører for tiden en MA i Folkehelse. Har lengre arbeidserfaring som lydtekniker.