Bakgrunn og aktiviteter

Ph.d. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet i 2003; ansat ved Institutt for kunst- og medievitenskap siden 2004.

 

Forskningsfelt og interesser

 • Samtidens kunst
 • Visuel kultur
 • Kvinders modernisme
 • Køn, feminisme og etnicitet
 • Performativitet, krop og betragter
 • Teknologi- og medieorienterede perspektiver på kunsten
 • Kunst som begivenhed
 • Globalisering og kunst

 

Aktuelle forskningsprojekter

Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene. Projektet er støttet af Kulturrådet og Nordisk Kulturkontakt. Projektet skal udarbejde strategier til forbedring af mangfoldighedsperspektivet på norske kunstmuseer. Det skal ske ved at konsolidere et netværk mellem museerne og universitetet, udvikle strategier for museumsvirksomheden der tilgodeseer sådanne problemstillinger og producere relevant forskningslitteratur om køn- og mangfoldighedsproblematik. Projektet har således både en praktisk kuratorisk og en teoretisk dimension.

Kvinder i dansk modernisme. Den tabte generation. Dette projekt handler om den tidlige modernismes kvinder i dansk kunst. Dem som er født i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet og tilhørte den unge generation i 1910erne, 1920erne og 1930erne. Jeg kalder dem den tabte generation, fordi de var den første generation af kvinder, som fik adgang til uddannelse ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, ligesom de opnåede at få stemmeretten i deres levetid. Alligevel opnåede de som generation betragtet ikke kunsthistorisk anerkendelse i løbet af det 20. århundrede. Med kunsthistorisk anerkendelse mener jeg indskrivning i den nationale fortælling om dansk kunst. De fik nok nogen anerkendelse i deres levetid hver og især, men som kvinder i et diskursivt miljø, som var domineret af mænd, var de udfordret fra mange kanter.

Kunst i en materiel tid. I dette projekt søger jeg at finde ud af, hvordan kunsten opererer i forhold til størrelser som natur, politik og identitet i en tid som er både antropocen og globaliseret og hvor deltagerkultur, konsum og teknologisk mediering præger hverdagen. Hvordan går det med avant-garden og kunstmuseet i denne tid præget af nyliberalisme og allestedsnærværende forbrugerkultur?

 


 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Aamold, Svein; Haugdal, Elin Kristine; Jørgensen, Ulla Angkjær. (2017) Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives. Aarhus Universitetsforlag. 2017. ISBN 978 87 7184 252 4.
 • Jørgensen, Ulla Angkjær; Kristensen, Birgitte Ejdrup. (2015) KVINDER FREM! Et møde mellem to generationers stemmer i kunsten. 2015. ISBN 978-87-90690-38-0.
 • Jørgensen, Ulla Angkjær. (2007) Kropslig kunst. Æstetik, køn, kunstanalyse. Museum Tusculanums Forlag. 2007. ISBN 8763504588.

Del av bok/rapport

 • Jørgensen, Ulla Angkjær. (2017) Performing the Forgotten: Body, Territory, and Authenticity in Contemporary Sámi Art. Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives.
 • Jørgensen, Ulla Angkjær. (2013) Grædende mænd i galleriet. Forhandlinger af maskulinitet hos den danske samtdskunstner Jesper Just. Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.
 • Jørgensen, Ulla Angkjær. (2011) HåkkiTM at Home : the Remediation of a Local Place. Globalizing Art: Negotiating Place, Identity and Nation in Contemporary Nordic Art.
 • Jørgensen, Ulla Angkjær; Thomsen, Bodil Marie Stavning. (2011) The Body As 'The Place of a Passage'. Globalizing Art: Negotiating Place, Identity and Nation in Contemporary Nordic Art.

Andre

 • Jørgensen, Ulla Angkjær; Gejl, Jette; Vedel, Kjerstin; Jepsen, Sophus Ejler. (2015) Dinner Party. Kunstbegivenhed og efterfølgende installation [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Kvindemuseet i Danmark; Århus. 2015-09-02 - 2015-09-30.
 • Jørgensen, Ulla Angkjær; Kristensen, Birgitte Ejdrup. (2015) KVINDER FREM! Et møde mellem to generationers stemmer i kunsten. Kunstudstilling med 9 internationale kunstnere [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Museet for Samtidskunst; Roskilde. 2015-05-13 - 2015-09-06.