Bakgrunn og aktiviteter

Ph.d. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet i 2003; ansat ved Institutt for kunst- og medievitenskap siden 2004.

 

Forskningsfelt og interesser

 • Samtidens kunst
 • Visuel kultur
 • Kvinders modernisme
 • Køn, feminisme og etnicitet
 • Performativitet, krop og betragter
 • Teknologi- og medieorienterede perspektiver på kunsten
 • Kunst som begivenhed
 • Globalisering og kunst

 

Aktuelle forskningsprojekter

Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene. Projektet er støttet af Kulturrådet og Nordisk Kulturkontakt. Projektet skal udarbejde strategier til forbedring af mangfoldighedsperspektivet på norske kunstmuseer. Det skal ske ved at konsolidere et netværk mellem museerne og universitetet, udvikle strategier for museumsvirksomheden der tilgodeseer sådanne problemstillinger og producere relevant forskningslitteratur om køn- og mangfoldighedsproblematik. Projektet har således både en praktisk kuratorisk og en teoretisk dimension.

Kvinder i dansk modernisme. Den tabte generation. Dette projekt handler om den tidlige modernismes kvinder i dansk kunst. Dem som er født i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet og tilhørte den unge generation i 1910erne, 1920erne og 1930erne. Jeg kalder dem den tabte generation, fordi de var den første generation af kvinder, som fik adgang til uddannelse ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, ligesom de opnåede at få stemmeretten i deres levetid. Alligevel opnåede de som generation betragtet ikke kunsthistorisk anerkendelse i løbet af det 20. århundrede. Med kunsthistorisk anerkendelse mener jeg indskrivning i den nationale fortælling om dansk kunst. De fik nok nogen anerkendelse i deres levetid hver og især, men som kvinder i et diskursivt miljø, som var domineret af mænd, var de udfordret fra mange kanter.

Kunst i en materiel tid. I dette projekt søger jeg at finde ud af, hvordan kunsten opererer i forhold til størrelser som natur, politik og identitet i en tid som er både antropocen og globaliseret og hvor deltagerkultur, konsum og teknologisk mediering præger hverdagen. Hvordan går det med avant-garden og kunstmuseet i denne tid præget af nyliberalisme og allestedsnærværende forbrugerkultur?

 


 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Jørgensen, Ulla Angkjær. (2019) Colonial Bodies in Display Cases and Spectating Bodies. A Contemporary Art Critique. Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practices.
 • Jørgensen, Ulla Angkjær. (2019) Reformulations of the ‘Natural’ World: Jana Winderen’s Sound Installation The Wanderer. Digital Dynamics in Nordic Contemporary Art.
 • Jørgensen, Ulla Angkjær. (2019) Rita Kernn-Larsen – An International Surrealist Career. A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1925-1950.
 • Jørgensen, Ulla Angkjær. (2018) Rita Kernn-Larsen, den ny kvinde og surrealismen. Solo - Rita Kernn-Larsen.
 • Aamold, Svein; Haugdal, Elin Kristine; Jørgensen, Ulla Angkjær. (2017) Preface – Sámi Art and Aesthetics. Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives.
 • Jørgensen, Ulla Angkjær. (2017) Performing the Forgotten: Body, Territory, and Authenticity in Contemporary Sámi Art. Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives.
 • Jørgensen, Ulla Angkjær. (2015) Daughters of Deconstruction. WOMEN FORWARD! A Meeting Between Two Generations of Voices in Art..
 • Jørgensen, Ulla Angkjær. (2015) Dekonstruktionens døtre. KVINDER FREM! Et møde mellem to generationers stemmer i kunsten..
 • Jørgensen, Ulla Angkjær; Kristensen, Birgitte Ejdrup. (2015) Historiske forglemmelser. KVINDER FREM! Et møde mellem to generationers stemmer i kunsten..
 • Jørgensen, Ulla Angkjær; Kristensen, Birgitte Ejdrup. (2015) Hvorfor denne udstilling? – En samtale mellem kuratorerne. KVINDER FREM! Et møde mellem to generationers stemmer i kunsten..