Bakgrunn og aktiviteter

Empirically investigating strategies to increase deployment of renewable energy technologies, namely in the power sector.

Performing a four year research project titled "Expanding hydropower abroad: Implementing international project development and growth strategies" for the Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES). Project period 2011-2015

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Weaver, Tyson. (2013) Emerging market attractiveness index for hydro IPPs. AFRICA 2013. International Conference and Exhibition on Water Storage and Hydropower Development for Africa.

Rapport/avhandling

  • Weaver, Tyson. (2016) STRATEGIC MANAGEMENT OF POWER PRODUCERS: Implementing international renewable power production growth strategies. 2016. ISBN 978-82-326-1360-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (30).
  • Landstad, Kari; Standeren, Marthe Iversøn; Weaver, Tyson John; Moen, Øystein. (2013) Hydropower in Turkey: Factors influencing opportunities and successful operations for Norwegian companies in the Turkish hydropower market. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2013.
  • Weaver, Tyson; Steen, Markus. (2013) Utviklingstrekk i den norske energiindustrien. 2013. ISBN 978-82-93198-02-4.