Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Midjo, Turid; Witsø, Aud Elisabeth. (2019) Dialogkonferanse som metode for kunnskapsutvikling. Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.
  • Midjo, Turid. (2017) Particpation and positioning in the emerging child welfare investigation process. Participation in Health and Welfare Services. Professional Concepts and Lived Experience.
  • Midjo, Turid. (2002) Barnevern og rettsstat. Om foreldre og barns medvirkning. Sosialt arbeid. Refleksjon og handling.
  • Midjo, Turid. (1998) Langvarige fosterhjemsplasseringer: nærhetsrelasjoner og tilhørighet. Barnevernboka 97/98. Årbok for barnevernet.
  • Midjo, Turid. (1997) Barnet, barneomsorgen og barnevernet. Samarbeid for barnets beste.
  • Midjo, Turid. (1997) Familierelasjoner og identitetsdannelse. Barnevern på barns premisser.
  • Midjo, Turid. (1997) Samarbeid mellom fosterforeldre og barnevern; hvordan forstå det man strever med. Samarbeid for barnets beste.
  • Midjo, Turid. (1994) Den nye barndommen. Individuering og subjektstatus. Aasen/Haugaløkka (red.): Bærekraftig pedagogikk - Identitet og kompetanse i det moderne samfunnet.

Rapport/avhandling