Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Adrah, Charles Mawutor; Bjørnstad, Steinar; Kure, Øivind. (2017) Fusion Networking Technology for IEC 61850 Inter Substation Communication. 2017. ISBN 978-1-5386-0503-5.

Del av bok/rapport