Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / Arbeidsområde

Jeg jobber med karakterisering av bølgelederegenskapene til optiske fibre med halvlederkjerner. Disse halvleder-fibrene kan brukes som optiske komponenter siden de har sterke ikke-lineære egenskaper som konvensjonelle glassfibre ikke har. Halvlederne gjør det også mulig å lede terahertz-stråling gjennom dem. Terahertz-stråling betegner et område av det elektromagnetiske spekteret mellom infrarødt lys og mikrobølger hvor det for tiden eksisterer et stort teknologisk tomrom. Utvikling av effektive bølgeledere kan hjelpe med å fylle dette tomrommet.

Undervisning

Vår 2017/2018/2019 TFY4190, Instrumentering - Labveileder

Høst 2017/2018/2019 TFY4185, Måleteknikk - Labveileder

Kompetanse

  • Optikk
  • THz-spektroskopi
  • Fiberoptikk
  • Finite-Differences

Bakgrunn

Praktisk Pedagogisk Utdanning ved Universitetet i Oslo (2016)

Sivilingeniør innen Teknisk Fysikk ved NTNU (2015).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling