Bakgrunn og aktiviteter

Jeg fullførte master innen aluminium raffinering i 2018. Nå jobber jeg som PhD kandidat for norsk silisiumindustri. PhDen min undersøker om det er mulig å bruke metan og/eller hydrogen under silisiumproduksjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner