Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / Arbeidsområde

NMR

Strukturoppklaring

Metabolomics

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Andreassen, Trygve; Gautun, Odd Reidar. (2009) New Methods for Preparation of Optically Active Unsaturated Amines. 2009. ISBN 978-82-471-1391-2. Doktoravhandlinger ved NTNU (12).