Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med virksomhetsstyring i Avdeling for virksomhetsstyring. Mine arbeidsoppgaver vedrører for det meste plan-, budsjett- og oppfølgingsprosessen (PBO-prosessen). Jeg jobber med utviklingsoppgaver i forbindelse med BEVISST Virksomhetstyringssystem, PBO-prosessen for fellesadministrasjonen og BOTT-samarbeidet. 

 

Jeg har vært ansatt i NTNU siden 1999, og har jobbet både på institutt, på fakultet og i fellesadministrasjonen. Før NTNU har jeg bl.a jobbet med økonomistyring i Nidar AS og med utredningsoppgaver innen miljø og økonomi i SSB. Min utdanningsbakgrunn er siviløkonom.