Trond Singsaas

Prosjektleder

Direktør organisasjon Prorektor for forskning
91897333
Hovedbygningen, 9, Gløshaugen, Høgskoleringen 1

Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver

Rektors stab Forskning

trond.singsaas@ntnu.no

91897333