Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

  • Saksbehandling for Servicesenter for eiendom
  • Digitale løsninger
  • Tjenesteutvikling for Servicesenter for eiendom
  • Informasjons- og kommunikasjonsarbeid
  • Verneombud