Bakgrunn og aktiviteter

Dette er mine oppgaver:

  • saksbehandle opprykksaker
  • forskningstermin
  • lederstøtte innen HR område