Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat ved Institutt for materialteknologi og tilhører forskningsgruppen Inorganic Materials and Ceramics.

Jeg har bakgrunn som sivilingeniør i Industriell kjemi og bioteknologi med fordypning innenfor materialteknologi. Min masteroppgave omhandlet studier av det ferroelektriske materialet strontium barium niobat (SrxBa1-xNb2O6), hvor dieletriske egenskaper som funksjon av termisk historie ble studert.  

Nå jobber jeg på et prosjekt som har et overordnet mål om å øke produktiviteten og redusere energiforbruket i forbindelse med primærproduksjon av aluminium. Prosjektet er et samarbeid mellom forskningspartnerne NTNU og SINTEF, og industripartnerne Alcoa Norway, Hydro, Elkem Carbon og Skamol, i tillegg til å være delvis finansiert av Forskningsrådet. Min oppgave går ut på å studere ildfaste materialer som brukes i anodebrennovnene, og hvordan/hvorfor disse degraderes etter en viss tid i bruk. 

Min hovedveileder er Tor Grande, og medveilederne Zhaohui Wang og Arne Petter Ratvik.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Brandvik, Trond; Grande, Tor; Ratvik, Arne Petter; Wang, Zhaohui. (2019) Degradation of Refractory Lining in Carbon Anode Baking Furnaces. 2019. ISBN 978-82-326-4277-9. Doktoravhandlinger ved NTNU (2019:340).
  • Brandvik, Trond; Olsen, Gerhard Henning; Selbach, Sverre Magnus; Grande, Tor. (2015) Ferroelectric Transitions in strontium barium niobate. 2015.