Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Nilsen, Tron Arne; Martinez, Anthony; Bugge, Renato; Moscho, Aaron; Lester, Luke; Fimland, Bjørn-Ove. (2006) High aspect ratio etching of GaSb/AlGaAsSb for photonic crystals. High aspect ratio etching of GaSb/AlGaAsSb for photonic cystals.