Bakgrunn og aktiviteter

Fagbakgrunn

 • sosiolog
 • bakgrunn som oppdragsforskar og innafor forskingsadministrasjon på institutt- og fakultetsnivå 

Arbeidsoppgåver og ansvarsområde

 • Koordinator for sekretaritet for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i Helse Midt-Noreg RHF og samarbeidutval for St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU 
 • Sekretær for Samarbeidsutval for forsking og innovasjon (SUFI)

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

 • Holter, Trine; Brandth, Berit. (2005) Tidskonto: Valgfrihet for elitemødre?. Valgfrihetens tid. Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet.

Rapport/avhandling

 • Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Holter, Trine. (2014) Å løfte skolens digitale kompetanse - Om skolers bruk av Skolementor. 2014. ISBN 978-82-7923-076-2.
 • Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Holter, Trine. (2014) Å løfte skolens digitale kompetanse - Om skolers bruk av skolementor. 2014. ISBN 978-82-7923-076-2.
 • Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Holter, Trine. (2014) Kartlegging av kompetansemiljøenes arbeid med skolebasert kompetanseutvikling - høsten 2013. 2014.
 • Solhaug, Trond; Dahl, Thomas; Holter, Trine. (2014) Rapport om evaluering av undervisningskvaliteten ved Program for lærerutdanning (PLU) NTNU vår 2014. 2014.
 • Holter, Trine; Brandth, Berit. (1998) Permisjon eller arbeid? Ja takk, begge delar! : småbarnsforeldre sine erfaringar med tidskontoordninga. 1998. ISBN 8275701104. "Evaluering av tidskontoordningen" Delrapport 2 (2).
 • Holter, Trine; Brandth, Berit. (1998) Tidskonto - en fleksibel løsning for yrkesaktive småbarnsforeldre?. 1998. ISBN 8275701015. notat ALLFORSK (2).